Man siger at investering i fast ejendom er en af de mest sikre investeringer, man kan foretage sig. Men hvis det der investeres i efterlades til forfald, så ændrer karakteren af investeringen sig hastigt. Derfor er det vigtigt at pleje den generelle ejendom, således at den forbliver i god — eller måske endda kommer i bedre — stand. Og for at det hele forbliver rentabelt, kan man med fordel kigge efter billig ejendomsservice — og i denne artikel udforsker vi, hvad en sådan ejendomsservice kan og bør indeholde.

Viceværten

Et centralt omdrejningspunkt i enhver ejendom er dens vicevært. Denne står for den daglige vedligeholdelse af bygningen, og er ligeledes de øjne, der holder øje med og spotter eventuelle problemer undervejs. En god og kapabel vicevært sikrer, at ejendommen til enhver tid er i præcis den præsentable stand, som den bør være.

Gårdmandstjenester

Viceværten står både for at se til de indendørs såvel som de udendørs arealer, hvor det for sidstnævnte handler om at beskære buske, slå græs (hvis man ønsker det) og plantning af blomster og/eller andre planter. Der er intet, der får en ejendom til at live op som et blomstrende landskab i gården eller haven.

Teknisk vedligeholdelse

Indenfor de mere tekniske områder er det da mindst lige så vigtigt at holde gang i rørene, så at sige, dette indbefatter reparationer af VVS, elektrikerarbejde og andre mere tekniske anliggender. Disse elementer skal og bør virke i en funktionel ejendom, og det er da ganske essentielt at se til disse. Her kan man med fordel arbejde præventivt ved at holde dem i god stand, således at man minimerer risikoen for, at de går i stykker på sigt.

Hold på den måde ejendommen i en præsentabel stand, således at den ikke mister værdi. Den første investering er i ejendommen, den næste er i serviceringen. Men begge er lige vigtige.